Dokumendid

Lasteaia alusdokumendid:

Korrad:

Juhul kui Tori valla koolieelses lasteasutuses ei ole koheselt pakkuda teie kuni kolme aastasele lapsele lasteaiakohta, siis on teil võimalus taotleda toetust eralasteaia või -lapsehoiuteenuse kasutamiseks. Kui valla lasteaias vabaneb koht teie lapse jaoks, lõpeb ka toetuse saamise õigus. Toetuse saamise sooviga palume pöörduda Tori valla sotsiaalosakonna poole (lastekaitsenõunik liina.lelovaasmaa@torivald.ee või tori@torivald.ee). Nelja kuni seitsme aastaste laste puhul, kellele ei ole koheselt vallas pakkuda lasteaia kohta palume pöörduda haridusnõunik herve.merivald@torivald.ee poole.

Avaldused: