Töökorraldus ja juhised COVID-19 viiruse leviku perioodil

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega perioodil 11.03 - 11.04.2021 soovitatakse lastevanematel lapsi mitte lasteaeda tuua, kui see pole vältimatult vajalik.

Lapse lasteaeda toomise vajaduse otsustab lapsevanem.

Vallavalitsus on ette valmistanud Volikogu otsuse eelnõu: Vabastada lapsevanemad alates 11.03.2021 kuni 11.04.2021 lasteaia kohatasu maksmisest Tori valla lasteaedades ning lapsehoiu- või eralasteaiateenuse kasutamisel proportsionaalselt teenuse mittekasutamise päevade arvuga juhul kui lasteaiakoha mittekasutamise periood on vähemalt kaks nädalat järjestikku.

COVID-19 ennetamiseks ja kaasnevate riskide maandamiseks käitumisjuhised Tori lasteaias 01.04.2021 - 11.04.2021 LEIAD SIIT

 

TORI VALLAVALITSUSE  COVID-19 seotud teated ja juhised LEIAD SIIT