SUVERÜHMAD AUGUSTIS

01.08 - 05.08.2022 on avatud kaks rühma

1. RÜHM - 1.rühma ja 5.rühma lastele

3. RÜHM - 3.rühma, 2.rühma ja 4 rühma lastele

08.08 - 12.08.2022 on avatud kolm rühma

2. RÜHM - 2. rühma, 4. rühma ja 1.rühma lastele (1. rühm on jagatud kahe rühma vahel).

3. RÜHM - 3. rühma ja 1. rühma lastele (1. rühm on jagatud kahe rühma vahel).

5. RÜHM - 5. rühma lastele

NB! 1. rühm jagatud samamoodi nagu juunis.

15.08 - 19.08.2022 on avatud kolm rühma

2. RÜHM - 2. rühma, 4. rühma ja 1. rühma lastele (1.rühm jagatud kahe rühma vahel).

5. RÜHM - 5.rühma lastele

1. RÜHM - 3. rühma ja 1. rühma lastele (1. rühm on jagatud kahe rühma vahel)

22.08 - 26.08.2022 on avatud neli rühma

1. RÜHM - 1. rühma ja 5. rühma lastele (5. rühm on jagatud kahe rühma vahel)

2. RÜHM - 2. rühma ja 5. rühma lastele (5. rühm on jagatud kahe rühma vahel)

3. RÜHM - 3. rühma lastele

4. RÜHM - 4. rühma lastele (uus sõimerühm)

29.08.2022 on kõik rühmad avatud!