SUVERÜHMAD

SUVERÜHMADENA ON AVATUD:

Alates 1.maist on valverühm 4.RÜHM

JUUNI

1.RÜHM - 1. RÜHMA JA 2. RÜHMA lastele

3.RÜHM - 3. RÜHMA lastele

2.RÜHM - 4. RÜHMA ja 5. RÜHMA lastele

Alates 25.06 on avatud üks rühm (4.RÜHM)

JUULI

4.RÜHM- avaldusega suverühma lastele

AUGUST

1.RÜHM - 1. RÜHMA JA 3. RÜHMA lastele

4.RÜHM - 2. RÜHMA JA 4.RÜHMA lastele