Töökorraldus ja juhised COVID-19 viiruse leviku perioodil

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega perioodil 11.03 - 11.04.2021 soovitatakse lastevanematel lapsi mitte lasteaeda tuua, kui see pole vältimatult vajalik.

Lapse lasteaeda toomise vajaduse otsustab lapsevanem.

Lehed