Rühmad

1.  rühm (5–6aastased)

1. rühm on aiarühm, kus käib 19 rõõmsameelset ja sõbralikku 4-6aastast last. Meie rühma laste sõnul meeldib neile mängida, uurida ja avastada.
1. rühma õpetajad peavad oluliseks laste omavahelisi suhteid, sõpradest hoolimist, oskust ümbritsevat märgata ja sõpra aidata.

Rühma õpetajad: Helen Kustasson ja Marge Ansi

Õpetaja abi: Angela Toht

Rühma mobiil: 5330 8461

 

2. rühm (kuni 3aastased)

2. rühmas käivad 1,5-3aastased rõõmsameelsed ja uudishimulikud lapsed, kes alustasid põnevat ja teguderohket lasteaiaaega sügisel. Meie lasteaiapäev sisaldab erinevaid toredaid mängulisi tegevusi, mis toimuvad nii rühmatoas, kui ka õues.
Oleme oma sihiks seadnud laste kohanemise ja toimetuleku lasteaias, suunates ja abistades lapsi ning nõustades lapsevanemaid.

Rühma õpetajad: Kaili Limeng ja Kristi Tohv

Õpetaja abi: Terje Mihkelstein

Rühma mobiil: 5308 1828

 

3. rühm (6–7aastased)

Kolmandas rühmas käib 16 6-7aastast last, nendest 7 tüdrukut ja 9 poissi. Meie rühma lapsed on väga aktiivsed, õpihimulised ja laia silmaringiga, kes tahavad igal võimalusel rääkida oma teadmistest ja kogemustest.
Rühma põhimõtted on: Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine vanasõnade, rahvajuttude ning muistendite kaudu; lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine; lapse loovuse toetamine ja mängu kaudu õppimine. Väärtustame sõprust, häid kombeid, hoolimist ja ausust.
Selle õppeaasta nädalateemad on meil seotud vanasõnadega, mida lõimime sujuvalt erinevatesse tegevustesse.

Rühma õpetajad: Tiina Oolep ja Kairi Merila

Õpetaja abi: Ülle Ivanova

Rühma mobiil: 5308 1845

 

4. rühm (3-4aastased)

Neljandas rühmas käib 21 3-4aastast rõõmsat ja hakkajat last. Meid huvitab kõik ümbritsev, oleme uudishimulikud ja tegutsemislusti täis. 
Õpime läbi mängude ja tegevuste eluks vajalikke oskusi ning armastame palju õues olla.

Rühma õpetajad:  Liivika Madar ja Rael Säkk

Õpetaja abi: Katrin Mändmets

Rühma mobiil: 5308 1845

 

5. rühm (4-5aastased)

5. rühmas käib 20 tegutsemishimulist, liikuvat ja elavat last, kellele meeldib joosta, hüpata, turnida, ronida ja mängida.
Peame oluliseks, et rühmas on rõõmus ja rahulik meeleolu ning lapsed saavad kogeda positiivseid emotsioone.

Rühma õpetajad: Melde Kõiv ja Rita Ruul

Õpetaja abi: Pille Müür

Rühma mobiil: 5308 1828