Personal

 

 

Paula Perner direktor Jevgenia Polkovnikova õppealajuhataja
Marika Pähkel  muusikaõpetaja Kätlin Erkmann liikumisõpetaja
Marika Prants eripedagoog Eve Kukk logopeed
Marge Ansi õpetaja Helen Kustasson õpetaja
Angela Toht õpetaja abi Terje Mihkelstein õpetaja abi
Kaili Limeng õpetaja Kristi Tohv õpetaja
Tiina Oolep õpetaja Kairi Merila õpetaja
Ülle Ivanova õpetaja abi Katrin Mändmets õpetaja abi
Liivika Madar õpetaja Rael Säkk õpetaja
Melde Kõiv õpetaja Rita Ruul õpetaja
Pille Müür õpetaja abi Kädy Saaliste (lapsehoolduspuhkusel)
Ülle Tael kokk Annika Tominga kokaabi
Eda Kaunissaar majahoidja Ants Borkvel remondimees