Pärnumaa koolieelikute mängupidu

Esitletud pilt: 

26. mail osales 3. rühm Audru pargis toimunud mängupeol" Mängin Metsas, merel, maal.